Đề Xuất 6/2023 # Xem Ngày Tốt Ký Kết Hợp Đồng Giao Dịch Tháng Này, Ngày Phù Hợp Tháng Này # Top 12 Like | Duanseadragon.com

Đề Xuất 6/2023 # Xem Ngày Tốt Ký Kết Hợp Đồng Giao Dịch Tháng Này, Ngày Phù Hợp Tháng Này # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Xem Ngày Tốt Ký Kết Hợp Đồng Giao Dịch Tháng Này, Ngày Phù Hợp Tháng Này mới nhất trên website Duanseadragon.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngày Nhâm Ngọ22/12/2020

Ngày 03 tháng 02 năm 2021, nhằm 22 tháng 12 âm lịch, thuộc ngày Nhâm Ngọ. Ngày 22 tháng 12 âm lịch năm Canh Tí là ngày Hắc Đạo [Thiên Lao], thuộc trực Chấp(执). Các giờ hoàng đạo trong ngày là khung giờ Tí, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu. Nên chọn hướng Tây vì đây là hướng Tài Thần, hướng Hỷ Thần là hướng Nam, và hướng Hạc Thần là hướng Tây bắc. Những tuổi không nên chọn ngày này để Ký kết hợp đồng giao dịch là các tuổi Giáp Tý, Canh Tý, Bính Tuất, Bính Thìn.

Ngày Quý Mùi23/12/2020

Ngày 04 tháng 02 năm 2021, là ngày Quý Mùi (23/12 âm lịch) ngày Hắc Đạo [Nguyên Vũ] trực Phá(破) có thể xem chọn ngày Ký kết hợp đồng giao dịch. Trong ngày Quý Mùi các giờ hoàng đạo rơi vào Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi có thể chọn cho ngày Ký kết hợp đồng giao dịch. Những người tuổi Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ không hợp với ngày này.

Ngày Giáp Thân24/12/2020

Ngày 05 tháng 02 năm 2021, là ngày Giáp Thân (24/12 âm lịch) rất tốt có thể xem chọn ngày Ký kết hợp đồng giao dịch. Trong ngày Giáp Thân có thể chọn giờ Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất là các giờ hoàng đạo trọng ngày này để tiến hành Ký kết hợp đồng giao dịch. Những người tuổi Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ, Canh Tý xung khắc với ngày này nên tránh.

Ngày Tân Mão01/01/2021

Ngày 12 tháng 02 năm 2021, nhằm 01 tháng 01 âm lịch, thuộc ngày Tân Mão. Ngày 01 tháng 01 âm lịch năm Tân Sửu là ngày Hắc Đạo [Chu Tước], thuộc trực Trừ(除). Các giờ hoàng đạo trong ngày là khung giờ Tí, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu. Nên chọn hướng Tây Nam vì đây là hướng Tài Thần, hướng Hỷ Thần là hướng Tây Nam, và hướng Hạc Thần là hướng Bắc. Những tuổi không nên chọn ngày này để Ký kết hợp đồng giao dịch là các tuổi Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi.

Ngày Nhâm Thìn02/01/2021

Ngày 13 tháng 02 năm 2021, là ngày Nhâm Thìn (02/01 âm lịch) ngày Hoàng Đạo [Kim Quỹ] trực Mãn(满) có thể xem chọn ngày Ký kết hợp đồng giao dịch. Trong ngày Nhâm Thìn các giờ hoàng đạo rơi vào Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi có thể chọn cho ngày Ký kết hợp đồng giao dịch. Những người tuổi Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần không hợp với ngày này.

Ngày Ất Mùi05/01/2021

Ngày 16 tháng 02 năm 2021, là ngày Ất Mùi (05/01 âm lịch) rất tốt có thể xem chọn ngày Ký kết hợp đồng giao dịch. Trong ngày Ất Mùi có thể chọn giờ Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi là các giờ hoàng đạo trọng ngày này để tiến hành Ký kết hợp đồng giao dịch. Những người tuổi Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu xung khắc với ngày này nên tránh.

Ngày Canh Tí10/01/2021

Ngày 21 tháng 02 năm 2021, nhằm 10 tháng 01 âm lịch, thuộc ngày Canh Tí. Ngày 10 tháng 01 âm lịch năm Tân Sửu là ngày Hoàng Đạo [Thanh Long], thuộc trực Khai(开). Các giờ hoàng đạo trong ngày là khung giờ Tí, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu. Nên chọn hướng Tây Nam vì đây là hướng Tài Thần, hướng Hỷ Thần là hướng Tây Bắc, và hướng Hạc Thần là hướng Tại thiên. Những tuổi không nên chọn ngày này để Ký kết hợp đồng giao dịch là các tuổi Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần.

Ngày Quý Mão13/01/2021

Ngày 24 tháng 02 năm 2021, là ngày Quý Mão (13/01 âm lịch) ngày Hắc Đạo [Chu Tước] trực Trừ(除) có thể xem chọn ngày Ký kết hợp đồng giao dịch. Trong ngày Quý Mão các giờ hoàng đạo rơi vào Tí, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu có thể chọn cho ngày Ký kết hợp đồng giao dịch. Những người tuổi Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão không hợp với ngày này.

Ngày Đinh Mùi17/01/2021

Ngày 28 tháng 02 năm 2021, là ngày Đinh Mùi (17/01 âm lịch) rất tốt có thể xem chọn ngày Ký kết hợp đồng giao dịch. Trong ngày Đinh Mùi có thể chọn giờ Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi là các giờ hoàng đạo trọng ngày này để tiến hành Ký kết hợp đồng giao dịch. Những người tuổi Kỷ Sửu, Tân Sửu xung khắc với ngày này nên tránh.

Xem Ngày Tốt Cất Nóc Tháng Này, Ngày Phù Hợp Tháng Này

Ngày Kỷ Dậu19/11/2020

Ngày 01 tháng 01 năm 2021, nhằm 19 tháng 11 âm lịch, thuộc ngày Kỷ Dậu. Ngày 19 tháng 11 âm lịch năm Canh Tí là ngày Hoàng Đạo [Minh Đường], thuộc trực Thành(成). Các giờ hoàng đạo trong ngày là khung giờ Tí, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu. Nên chọn hướng Nam vì đây là hướng Tài Thần, hướng Hỷ Thần là hướng Đông Bắc, và hướng Hạc Thần là hướng Đông bắc. Những tuổi không nên chọn ngày này để Cất nóc là các tuổi Tân Mão, Ất Mão.

Ngày Tân Hợi21/11/2020

Ngày 03 tháng 01 năm 2021, là ngày Tân Hợi (21/11 âm lịch) ngày Hắc Đạo [Chu Tước] trực Khai(开) có thể xem chọn ngày Cất nóc. Trong ngày Tân Hợi các giờ hoàng đạo rơi vào Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi có thể chọn cho ngày Cất nóc. Những người tuổi Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi không hợp với ngày này.

Ngày Nhâm Tí22/11/2020

Ngày 04 tháng 01 năm 2021, là ngày Nhâm Tí (22/11 âm lịch) rất tốt có thể xem chọn ngày Cất nóc. Trong ngày Nhâm Tí có thể chọn giờ Tí, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu là các giờ hoàng đạo trọng ngày này để tiến hành Cất nóc. Những người tuổi Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn xung khắc với ngày này nên tránh.

Ngày Giáp Dần24/11/2020

Ngày 06 tháng 01 năm 2021, nhằm 24 tháng 11 âm lịch, thuộc ngày Giáp Dần. Ngày 24 tháng 11 âm lịch năm Canh Tí là ngày Hắc Đạo [Bạch Hổ], thuộc trực Trừ(除). Các giờ hoàng đạo trong ngày là khung giờ Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất. Nên chọn hướng Đông Nam vì đây là hướng Tài Thần, hướng Hỷ Thần là hướng Đông Bắc, và hướng Hạc Thần là hướng Đông bắc. Những tuổi không nên chọn ngày này để Cất nóc là các tuổi Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý.

Ngày Giáp Tí04/12/2020

Ngày 16 tháng 01 năm 2021, là ngày Giáp Tí (04/12 âm lịch) ngày Hắc Đạo [Thiên Hình] trực Bế(闭) có thể xem chọn ngày Cất nóc. Trong ngày Giáp Tí các giờ hoàng đạo rơi vào Tí, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu có thể chọn cho ngày Cất nóc. Những người tuổi Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân không hợp với ngày này.

Ngày Mậu Thìn08/12/2020

Ngày 20 tháng 01 năm 2021, là ngày Mậu Thìn (08/12 âm lịch) rất tốt có thể xem chọn ngày Cất nóc. Trong ngày Mậu Thìn có thể chọn giờ Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi là các giờ hoàng đạo trọng ngày này để tiến hành Cất nóc. Những người tuổi Canh Tuất, Bính Tuất xung khắc với ngày này nên tránh.

Ngày Quý Dậu13/12/2020

Ngày 25 tháng 01 năm 2021, nhằm 13 tháng 12 âm lịch, thuộc ngày Quý Dậu. Ngày 13 tháng 12 âm lịch năm Canh Tí là ngày Hắc Đạo [Câu Trận], thuộc trực Thành(成). Các giờ hoàng đạo trong ngày là khung giờ Tí, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu. Nên chọn hướng Tây Bắc vì đây là hướng Tài Thần, hướng Hỷ Thần là hướng Đông Nam, và hướng Hạc Thần là hướng Tây nam. Những tuổi không nên chọn ngày này để Cất nóc là các tuổi Đinh Mão, Tân Mão, Đinh Dậu.

Ngày Mậu Dần18/12/2020

Ngày 30 tháng 01 năm 2021, là ngày Mậu Dần (18/12 âm lịch) ngày Hoàng Đạo [Kim Quỹ] trực Trừ(除) có thể xem chọn ngày Cất nóc. Trong ngày Mậu Dần các giờ hoàng đạo rơi vào Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất có thể chọn cho ngày Cất nóc. Những người tuổi Canh Thân, Giáp Thân không hợp với ngày này.

Ngày Kỷ Mão19/12/2020

Ngày 31 tháng 01 năm 2021, là ngày Kỷ Mão (19/12 âm lịch) rất tốt có thể xem chọn ngày Cất nóc. Trong ngày Kỷ Mão có thể chọn giờ Tí, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu là các giờ hoàng đạo trọng ngày này để tiến hành Cất nóc. Những người tuổi Tân Dậu, Ất Dậu xung khắc với ngày này nên tránh.

Xem Ngày Tốt Làm Lễ Đưa Rước Dâu/Rể Tháng Này, Ngày Phù Hợp Tháng Này

Xem ngày phù hợp Làm lễ đưa rước dâu/rể tháng này, tư vấn chọn ngày Làm lễ đưa rước dâu/rể – chúng tôi tra cứu lịch vạn niên, tử vi, ngày tốt việc tốt.

Ngày Bính Dần06/12/2020

Ngày 18 tháng 01 năm 2021, nhằm 06 tháng 12 âm lịch, thuộc ngày Bính Dần. Ngày 06 tháng 12 âm lịch năm Canh Tí là ngày Hoàng Đạo [Kim Quỹ], thuộc trực Trừ(除). Các giờ hoàng đạo trong ngày là khung giờ Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất. Nên chọn hướng Đông vì đây là hướng Tài Thần, hướng Hỷ Thần là hướng Tây Nam, và hướng Hạc Thần là hướng Nam. Những tuổi không nên chọn ngày này để Làm lễ đưa rước dâu/rể là các tuổi Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn.

Ngày Đinh Mão07/12/2020

Ngày 19 tháng 01 năm 2021, là ngày Đinh Mão (07/12 âm lịch) ngày Hoàng Đạo [Bảo Quang (Kim Đường)] trực Mãn(满) có thể xem chọn ngày Làm lễ đưa rước dâu/rể. Trong ngày Đinh Mão các giờ hoàng đạo rơi vào Tí, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu có thể chọn cho ngày Làm lễ đưa rước dâu/rể. Những người tuổi Ất Dậu, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi không hợp với ngày này.

Ngày Bính Tí16/12/2020

Ngày 28 tháng 01 năm 2021, là ngày Bính Tí (16/12 âm lịch) rất tốt có thể xem chọn ngày Làm lễ đưa rước dâu/rể. Trong ngày Bính Tí có thể chọn giờ Tí, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu là các giờ hoàng đạo trọng ngày này để tiến hành Làm lễ đưa rước dâu/rể. Những người tuổi Canh Ngọ, Mậu Ngọ xung khắc với ngày này nên tránh.

Ngày Mậu Dần18/12/2020

Ngày 30 tháng 01 năm 2021, nhằm 18 tháng 12 âm lịch, thuộc ngày Mậu Dần. Ngày 18 tháng 12 âm lịch năm Canh Tí là ngày Hoàng Đạo [Kim Quỹ], thuộc trực Trừ(除). Các giờ hoàng đạo trong ngày là khung giờ Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất. Nên chọn hướng Bắc vì đây là hướng Tài Thần, hướng Hỷ Thần là hướng Đông Nam, và hướng Hạc Thần là hướng Tây. Những tuổi không nên chọn ngày này để Làm lễ đưa rước dâu/rể là các tuổi Canh Thân, Giáp Thân.

Ngày Kỷ Mão19/12/2020

Ngày 31 tháng 01 năm 2021, là ngày Kỷ Mão (19/12 âm lịch) ngày Hoàng Đạo [Bảo Quang (Kim Đường)] trực Mãn(满) có thể xem chọn ngày Làm lễ đưa rước dâu/rể. Trong ngày Kỷ Mão các giờ hoàng đạo rơi vào Tí, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu có thể chọn cho ngày Làm lễ đưa rước dâu/rể. Những người tuổi Tân Dậu, Ất Dậu không hợp với ngày này.

Xem Ngày Tốt Để Nhận Bàn Giao Và Ký Hợp Đồng Mua Nhà Tháng 8/2019

Đối với người Việt Nam nói riêng và người Á Đông nói chung, vấn đề phong thủy rất được quan tâm, đặc biệt là những việc quan trọng như xây nhà, mua bán nhà đất,… Xem ngày tốt để nhận bàn giao và ký hợp đồng mua nhà tháng 8 năm 2019 sẽ là nội dung được chúng tôi tiếp tục chia sẻ trong bài viết hôm nay nhằm giúp bạn có thêm những thông tin tham khảo hữu ích cho các việc quan trọng trong tháng 8 này.

XEM NGÀY TỐT MUA BÁN NHÀ ĐẤT THÁNG 8 NĂM 2019

Không chỉ trong tháng 8 mà bất kỳ thời điểm nào trong năm, khi mua bán nhà đất bạn rất nên chọn ngày tốt, ngày đẹp và tránh các ngày xấu để có được các giao dịch thành công thuận lợi, cuộc sống an khang, thịnh vượng.

Một cách cơ bản, xem ngày tốt mua bán nhà đất cần quan tâm những vấn đề sau:

Xem ngày tốt đặt cọc mua nhà đất tháng 8 năm 2019

Xem ngày ký hợp đồng mua nhà tháng 8 năm 2019

Xem ngày nhận bàn giao nhà tháng 8 năm 2019

Trong từng phần của bài viết, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin chi tiết để bạn đọc tham khảo.

1, Ngày mua nhà đất tháng 8/2019 xấu nên tránh

Khi xem ngày mua nhà trong tháng 8 năm 2019 cần loại bỏ các ngày Bách Kỵ (trăm sự đều kỵ): Đặc biệt là công việc lớn quan trọng thì càng phải tránh. Các ngày Bách kỵ nên tránh chọn ngày mua bán nhà đất bao gồm:

Ngày Thọ Tử (Sát Chủ) 8/2019: theo cách tính thì tháng 8 tức tháng 7/2019 âm lịch ngày Thọ Tử là các ngày này Mùi tức là ngày 8, 20/7 âm lịch.

Ngày Nguyệt Kỵ tháng 8-2019: là các ngày mùng 5, 14, 23/7 âm lịch

Ngày Dương Công Kỵ tháng 8/2019 tức tháng 7 âm là ngày 8 và 29/7.

Ngày Tam Nương tháng 8/2019 là các ngày các ngày 3, 7, 13, 18, 22, 27/7 âm lịch.

Ngày Vãng Vong tháng 8/2019: tức tháng 7 âm là ngày Dậu (4, 16, 28/7) và ngày Tý tháng 8 âm lịch là ngày mùng 2/8.

Ngày Tứ Lập (Tứ Ly, Tứ Tuyệt): là ngày trước ngày Lập Xuân – Lập Hạ – Lập Thu – Lập Đông thường có vận khí suy kiệt nên tránh làm việc lớn. Tháng 8/2019 ngày Tứ Lập sẽ là ngày 8/8/2019.

Ngày Hắc đạo: Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Câu Trần, Thiên Lao và Thiên Hình.

Ngày có trực xấu: Chấp, Phá, Nguy, Bế, Thâu

Ngày có nhiều sao xấu hơn sao tốt.

2, Ngày tốt mua nhà đất tháng 8 năm 2019 nên chọn

Theo các chuyên gia phong thủy, chọn ngày tốt mua nhà đất trong tháng 8/2019 nên chọn theo cách sau:

Xem ngày tốt đặt cọc mua đất, mua nhà nên là ngày Hoàng Đạo: Minh Đường, Kim Đường, Kim Quỹ, Ngọc Đường, Tư Mệnh, Thanh Long.

Xem ngày tốt mua đất làm nhà nên chọn ngày có trực (Kiến, Mãn, Định, Khai, Thành). Trong đó nên ưu tiên các ngày có trực Định và Thành trong các ngày có trực tốt.

Ngày có nhiều sao tốt hơn so với sao xấu.

Danh sách các ngày đẹp mua nhà đất tháng 8-2019:

Trực Kiến: trực tốt để bắt đầu các công việc mới;

Trực Trừ: trực xấu chỉ thích hợp cho việc dọn dẹp, bỏ đi cái cũ, hỏng;

Trực Mãn: trực tốt, mọi thứ đều như ý thích, thỏa mãn;

Trực Bình: trực bình thường và đại diện cho sự ổn định;

Trực Định: trực tốt mang lại phát triển cường thịnh, đầy đủ, ổn định nhất;

Trực Chấp: ngày xấu, khởi đầu của sự suy thoái;

Trực Phá: trực xấu, đại diện cho biến động và hư hỏng, phá hủy mọi thứ;

Trực Nguy: trực xấu, dấu chấm hết cho tất cả;

Trực Thành: trực tốt đại diện cho kết quả đều như mong đợi, thích hợp cho mua nhà đất;

Trực Thâu (Thu): trực xấu tránh là việc lớn ảnh hưởng tới lộc tài, bình an;

Trực Khai: trực tốt là giai đoạn khởi đầu lại sau những lúc suy vận;

Trực Bế: trực xấu, biểu tượng cho sự khó khăn nên ngày này không chọn làm việc đại sự.

CÁCH CHỌN NGÀY MUA ĐẤT THÁNG 8 NĂM 2019 HỢP TỪNG TUỔI

1, Cách xem ngày mua đất hợp với tuổi tháng 8 năm 2019

Chọn ngày tốt mua đất tháng 8 năm 2019 các ngày bách kỵ, ngày hắc đạo, nhiều sao xấu, trực xấu cho dù là ngày hoàng đạo. Đồng thời phải thuận nguyên tắc chọn ngày mua đất theo tuổi tháng 8 năm 2019, túc là theo quy luật sinh khắc mà có can khắc can, chi khắc chi của ngày với tuổi.

Cách xem ngày đẹp mua đất tháng 8 năm 2019 theo tuổi gia chủ như sau:

* Xem ngày tốt mua bán nhà đất tháng 8/2019 hợp tuổi

Ngày tốt mua nhà đất tháng 8/2019 hợp tuổi là những ngày thuận theo quy tắc chọn ngày sau:

Ngày tam hợp (địa chi tuổi hợp với ngày): Dần, Ngọ, Tuất; Hợi, Mão, Mùi; Thân, Tý, Thìn; Tỵ, Dậu, Sửu.

Ngày nhị hợp (địa chi tuổi hợp với ngày): Tý và Sửu; Dần và Hợi; Mão và Tuất; Thìn và Dậu; Tỵ và Thân; Ngọ và Mùi.

Ngoài ra, nên xét thêm thiên can ngày hợp với tuổi: Giáp hợp Kỷ, Ất hợp Canh, Bính hợp Tân, Đinh hợp Nhâm, Mậu hợp Quý, Kỷ hợp Giáp, Canh hợp Ất, Tân hợp Bính, Nhâm hợp Đinh, Quý hợp Mậu.

* Cách chọn bỏ ngày mua nhà tháng 8 năm 2019 không hợp tuổi

Trong các ngày đẹp mua nhà đất tháng 8 năm 2019, căn cứ vào tuổi của người mua mà sẽ loại bỏ đi các ngày xung khắc với thiên can, địa chi của tuổi theo nguyên tắc sau:

Ngày tứ hành xung (địa chi tuổi xung với ngày): Thìn – Tuất – Sửu – Mùi; Tý – Ngọ – Mão – Dậu; Dần – Thân – Tỵ – Hợi;

Ngày thập nhị địa chi lục hại: Tý – Mùi, Dần – Tỵ, Thân – Hợi, Sửu – Ngọ, Mão – Thìn, Dậu – Tuất.

Bên cạnh đó có thể loại bỏ thêm các ngày có thiên can ngày khắc với thiên can của tuổi bao gồm: Giáp – Canh, Ất – Tân, Bính – Nhâm, Đinh – Quý, Mậu – Giáp, Kỷ – Ất, Canh – Bính, Tân – Đinh, Nhâm – Mậu, Quý – Kỷ.

* Việc coi ngày đẹp mua nhà đất tháng 8/2019 cần tránh ngày tự hình chi hình

Ngày tự hình chi hình là ngày tự mình hình mình nên dù là ngày hoàng đạo, trực tốt, không phạm bách kỵ nhưng cũng không nên chọn. Các ngày tự hình bao gồm:

2, Danh sách ngày đẹp mua nhà hoặc mua đất làm nhà tháng 8/2019 từng tuổi 2 con giáp

(Ưu tiên chọn ngày hoàng đạo có trực tốt: Định và Thành)

* Xem ngày tốt mua đất làm nhà tháng 8-2019 tuổi Tý

Mọi chi tiết xin liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ (SHAC)Trụ sở chính: Số 318 – 319 HK3 đường Bùi Viện, Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại: 0225 2222 555

Hotline: 0906 222 555

Email: sonha@shac.vn

Văn phòng đại diện

Tại Hà Nội: Số 4/172, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

Tại Quảng Ninh: Số 289 P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Tỉnh. Quảng Ninh

Tại Đà Nẵng: Số 51m đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang. Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Tại Sài Gòn: Số 45 Đường 17 khu B, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Xưởng nội thất: Số 45 Thống Trực, Nam Sơn. Kiến An, TP. Hải Phòng

Bạn đang đọc nội dung bài viết Xem Ngày Tốt Ký Kết Hợp Đồng Giao Dịch Tháng Này, Ngày Phù Hợp Tháng Này trên website Duanseadragon.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!