Đề Xuất 3/2023 # Xem Ngày Tốt Chuyển Nhà, Chuyển Văn Phòng Tháng 8 Âm Lịch 2022 # Top 6 Like | Duanseadragon.com

Đề Xuất 3/2023 # Xem Ngày Tốt Chuyển Nhà, Chuyển Văn Phòng Tháng 8 Âm Lịch 2022 # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Xem Ngày Tốt Chuyển Nhà, Chuyển Văn Phòng Tháng 8 Âm Lịch 2022 mới nhất trên website Duanseadragon.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1

Thứ ba, ngày 7/9/2021 nhằm ngày 1/8/2021 Âm lịch Ngày MẬU NGỌ, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

2

Ngày Tốt

Thứ tư, ngày 8/9/2021 nhằm ngày 2/8/2021 Âm lịch Ngày KỶ MÙI, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

3

Thứ năm, ngày 9/9/2021 nhằm ngày 3/8/2021 Âm lịch Ngày CANH THÂN, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

 

4

Ngày Tốt

Thứ sáu, ngày 10/9/2021 nhằm ngày 4/8/2021 Âm lịch Ngày TÂN DẬU, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

 

5

Thứ bảy, ngày 11/9/2021 nhằm ngày 5/8/2021 Âm lịch Ngày NHÂM TUẤT, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

 

6

Chủ nhật, ngày 12/9/2021 nhằm ngày 6/8/2021 Âm lịch Ngày QUÝ HỢI, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

 

7

Thứ hai, ngày 13/9/2021 nhằm ngày 7/8/2021 Âm lịch Ngày GIÁP TÝ, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

 

8

Thứ ba, ngày 14/9/2021 nhằm ngày 8/8/2021 Âm lịch Ngày ẤT SỬU, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

 

9

Thứ tư, ngày 15/9/2021 nhằm ngày 9/8/2021 Âm lịch Ngày BÍNH DẦN, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

 

10

Thứ năm, ngày 16/9/2021 nhằm ngày 10/8/2021 Âm lịch Ngày ĐINH MÃO, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

 

11

Thứ sáu, ngày 17/9/2021 nhằm ngày 11/8/2021 Âm lịch Ngày MẬU THÌN, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

 

12

Thứ bảy, ngày 18/9/2021 nhằm ngày 12/8/2021 Âm lịch Ngày KỶ TỴ, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

 

13

Chủ nhật, ngày 19/9/2021 nhằm ngày 13/8/2021 Âm lịch Ngày CANH NGỌ, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

 

14

Ngày Tốt

Thứ hai, ngày 20/9/2021 nhằm ngày 14/8/2021 Âm lịch Ngày TÂN MÙI, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

 

15

Thứ ba, ngày 21/9/2021 nhằm ngày 15/8/2021 Âm lịch Ngày NHÂM THÂN, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

 

16

Thứ tư, ngày 22/9/2021 nhằm ngày 16/8/2021 Âm lịch Ngày QUÝ DẬU, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

 

17

Thứ năm, ngày 23/9/2021 nhằm ngày 17/8/2021 Âm lịch Ngày GIÁP TUẤT, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

 

18

Thứ sáu, ngày 24/9/2021 nhằm ngày 18/8/2021 Âm lịch Ngày ẤT HỢI, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

 

19

Ngày Tốt

Thứ bảy, ngày 25/9/2021 nhằm ngày 19/8/2021 Âm lịch Ngày BÍNH TÝ, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

 

20

Ngày Tốt

Chủ nhật, ngày 26/9/2021 nhằm ngày 20/8/2021 Âm lịch Ngày ĐINH SỬU, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

 

21

Thứ hai, ngày 27/9/2021 nhằm ngày 21/8/2021 Âm lịch Ngày MẬU DẦN, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

 

22

Thứ ba, ngày 28/9/2021 nhằm ngày 22/8/2021 Âm lịch Ngày KỶ MÃO, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

 

23

Thứ tư, ngày 29/9/2021 nhằm ngày 23/8/2021 Âm lịch Ngày CANH THÌN, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

 

24

Thứ năm, ngày 30/9/2021 nhằm ngày 24/8/2021 Âm lịch Ngày TÂN TỴ, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

 

25

Ngày Tốt

Thứ sáu, ngày 1/10/2021 nhằm ngày 25/8/2021 Âm lịch Ngày NHÂM NGỌ, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

 

26

Ngày Tốt

Thứ bảy, ngày 2/10/2021 nhằm ngày 26/8/2021 Âm lịch Ngày QUÝ MÙI, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

 

27

Ngày Tốt

Chủ nhật, ngày 3/10/2021 nhằm ngày 27/8/2021 Âm lịch Ngày GIÁP THÂN, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

 

28

Thứ hai, ngày 4/10/2021 nhằm ngày 28/8/2021 Âm lịch Ngày ẤT DẬU, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

 

29

Thứ ba, ngày 5/10/2021 nhằm ngày 29/8/2021 Âm lịch Ngày BÍNH TUẤT, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

 

Xem Ngày Tốt Chuyển Nhà, Chuyển Văn Phòng Tháng 7 Năm 2022

Chuyển nhà tháng 7 có lẽ là thời gian khó khăn và vất vả nhất năm. Tháng 7 được cho là tháng đỉnh điểm của sự nắng nóng, vào thời điểm giữa mùa hè nên nhiệt độ nắng mạnh gây cản trở rất nhiều cho đơn vị làm nghề chuyển nhà, chuyển văn phòng trọn gói

Để giảm thiểu việc khó khăn khi chuyển nhà giữa mùa hè oi bức. Bạn nên sử dụng dịch vụ chuyển nhà trọn gói vừa tiết kiệm công sức lại không hề mệt mỏi trong quá trình chuyển nhà.

Nếu bạn quyết định chuyển nhà trong tháng 7, nên lựa chọn ngày nào tốt phù hợp với mệnh gia chủ để công việc thuận lợi, thăng tiến trong sự nghiệp, cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc, con cái thành tài. Nên việc xem ngày tốt chuyển nhà tháng 7 không thể bỏ qua

– Bạn lên kế hoạch chuyển nhà không nên bỏ qua việc xem ngày tốt chuyển nhà tháng 7 để lựa chọn ngày tốt nhất để chuyển nhà

– Sau khi lựa chọn ngày thì bạn nên sắp xếp đồ đạc dần để tiết kiệm thời gian cho việc vận chuyển. Những quần áo mùa đông hay những đồ dùng chưa dùng đến bạn nên đóng hói trước

– Trước ngày chuyển nhà bạn nên phân loại và đóng gói đồ đạc theo tính chất đồ vật: đồ dễ vỡ, đồ điện tử, đồ lặt vặt,…

– Tìm đơn vị uy tín và chất lượng tốt để việc chuyển nhà diễn ra thuận lợi và suôn sẻ

– Bạn nên chuyển nhà vào sáng sớm hoặc chiều tối tránh thời điểm nắng nóng để không còn cảm giác mệt mỏi, khó chịu trong quá trình chuyển nhà

Bạn quyết định chuyển nhà tháng 7 này, hãy để chuyển nhà trọn gói Thần Đèn giúp bạn chuyển nhà trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Đội ngũ nhân viên hùng hậu, làm việc nhiệt tình nên việc chuyển nhà nhanh chóng, an toàn nhất là thời điểm nắng nóng. Bạn có nhu cầu liên hệ với chúng tôi: 0967 000 111 để nhận được tư vấn và hỗ trợ

Xem Ngày Tốt Chuyển Phòng Làm Việc, Chuyển Văn Phòng.

XEM NGÀY CHUYỂN PHÒNG LÀM VIỆC

Với mỗi chúng ta, ai cũng mong muốn bản thân thuân lợi trên con đường công danh sự nghiệp, có địa vị trong xã hội và được phát huy được hết tài năng của mình. Để tạo nên được một con người thành công thì đôi khi tài giỏi vẫn là chưa đủ, bạn cần phải có những  may mắn cho riêng mình.

Vậy bản thân bạn có thể tự tạo ra may mắn cho chính mình hay không? Từ xưa dân gian ta, mỗi khi tiến hành những công việc quan trọng, mọi người đều xem ngày đẹp, giờ đẹp để mong muốn gặp được nhiều may mắn, công thành danh toại. Phong tục này vẫn còn được lưu truyền lại và áp dụng cho tới ngày nay.

Danh sách các ngày tốt để chuyển văn phòng làm việc, chuyển vị trí ngồi trong năm 2020

Ngày Tốt Tháng 1

Thứ Dương lịch Âm lịch

5 02/01/2020 08/12/2019

6 03/01/2020 09/12/2019

7 04/01/2020 10/12/2019

3 07/01/2020 13/12/2019

4 08/01/2020 14/12/2019

5

09/01/2020 15/12/2019

3

14/01/2020 20/12/2019

6

17/01/2020 23/12/2019

7

18/01/2020 24/12/2019

Cn 19/01/2020 25/12/2019

4

29/01/2020 05/01/2020

5

30/01/2020 06/01/2020

6

31/01/2020

07/01/2020

Ngày Tốt Tháng 2

Thứ

Dương lịch

Âm lịch

3

04/02/2020 11/01/2020

5

06/02/2020 13/01/2020

Cn

09/02/2020 16/01/2020

3

11/02/2020

18/01/2020

6

14/02/2020 21/01/2020

4

19/02/2020 26/01/2020

7

22/02/2020

29/01/2020

7

29/02/2020 07/02/2020

Ngày Tốt Tháng 3

Thứ

Dương lịch

Âm lịch

2 02/03/2020 09/02/2020

3 03/03/2020 10/02/2020

4 04/03/2020 11/02/2020

7 07/03/2020 14/02/2020

Cn 08/03/2020 15/02/2020

2 09/03/2020 16/02/2020

7

14/03/2020 21/02/2020

3

17/03/2020 24/02/2020

4

18/03/2020 25/02/2020

5 19/03/2020 26/02/2020

Cn

29/03/2020 06/03/2020

2

30/03/2020

07/03/2020

3

31/03/2020

08/03/2020

Ngày Tốt Tháng 4

Thứ Dương lịch

Âm lịch

7

04/04/2020 12/03/2020

2

06/04/2020

14/03/2020

5

09/04/2020

17/03/2020

7

11/04/2020

19/03/2020

3

14/04/2020 22/03/2020

CN 19/04/2020 27/03/2020

4

22/04/2020

30/03/2020

4

29/04/2020 07/04/2020

Ngày Tốt Tháng 5

Thứ

Dương lịch

Âm lịch

6 01/05/2020

09/04/2020

7

02/05/2020 10/04/2020

Cn

03/05/2020

11/04/2020

4

06/05/2020

14/04/2020

5

07/05/2020 15/04/2020

6

08/05/2020 16/04/2020

4

13/05/2020 21/04/2020

7

16/05/2020 24/04/2020

Cn

17/05/2020 25/04/2020

2

18/05/2020 26/04/2020

5

28/05/2020

06/04/2020

6

29/05/2020

07/04/2020

7

30/05/2020 08/04/2020

Ngày Tốt Tháng 6

Thứ

Dương lịch

Âm lịch

4

03/06/2020 12/04/2020

6

05/06/2020

14/04/2020

2

08/06/2020 17/04/2020

4

10/06/2020

19/04/2020

7

13/06/2020

22/04/2020

5

18/06/2020 27/04/2020

Cn

21/06/2020

01/05/2020

Cn

28/06/2020

08/05/2020

3

30/06/2020 10/05/2020

Ngày Tốt Tháng 7

Thứ

Dương lịch

Âm lịch

4

01/07/2020 11/05/2020

5

02/07/2020 12/05/2020

Cn

05/07/2020 15/05/2020

2

06/07/2020

16/05/2020

3

07/07/2020 17/05/2020

Cn 12/07/2020 22/05/2020

4 15/07/2020 25/05/2020

5 16/07/2020 26/05/2020

6 17/07/2020 27/05/2020

2 27/07/2020 07/06/2020

3

28/07/2020 08/06/2020

4

29/07/2020 09/06/2020

Ngày Tốt Tháng 8

Thứ Dương lịch Âm lịch

Cn

02/08/2020 13/06/2020

3

04/08/2020 15/06/2020

6

07/08/2020 18/06/2020

Cn

09/08/2020 20/06/2020

4

12/08/2020 23/06/2020

2

17/08/2020 28/06/2020

5

20/08/2020 02/07/2020

5

27/08/2020 09/07/2020

7 29/08/2020 11/07/2020

Cn

30/08/2020

12/07/2020

2

31/08/2020 13/07/2020

Ngày Tốt Tháng 9

Thứ

Dương lịch

Âm lịch

5

03/09/2020

16/07/2020

6

04/09/2020

17/07/2020

7

05/09/2020 18/07/2020

5

10/09/2020 23/07/2020

Cn

13/09/2020 26/07/2020

2

14/09/2020

27/07/2020

3

15/09/2020

28/07/2020

6

25/09/2020

09/08/2020

7

26/09/2020 10/08/2020

Cn

27/09/2020 11/08/2020

Ngày Tốt Tháng 10

Thứ

Dương lịch

Âm lịch

5

01/10/2020 15/08/2020

7

03/10/2020

17/08/2020

3

06/10/2020

20/08/2020

5

08/10/2020 22/08/2020

Cn

11/10/2020 25/08/2020

6

16/10/2020

30/08/2020

2

19/10/2020

03/09/2020

2

26/10/2020

10/09/2020

4

28/10/2020 12/09/2020

5

29/10/2020

13/09/2020

6

30/10/2020

14/09/2020

Ngày Tốt Tháng 11

Thứ

Dương lịch

Âm lịch

2

02/11/2020 17/09/2020

3

03/11/2020 18/09/2020

4

04/11/2020 19/09/2020

2

09/11/2020 24/09/2020

5

12/11/2020

27/09/2020

6

13/11/2020 28/09/2020

7 14/11/2020 29/09/2020

3 24/11/2020 10/10/2020

4 25/11/2020 11/10/2020

5

26/11/2020 12/10/2020

2 30/11/2020 16/10/2020

Ngày Tốt Tháng 12

Thứ Dương lịch Âm lịch

4

02/12/2020 18/10/2020

7

05/12/2020 21/10/2020

2

07/12/2020 23/10/2020

5

10/12/2020 26/10/2020

3

15/12/2020 02/11/2020

6

18/12/2020 05/11/2020

6

25/12/2020

12/11/2020

Cn 27/12/2020

14/11/2020

2

28/12/2020 15/11/2020

3

29/12/2020 16/11/2020

Tránh ngày xấu khi phải chuyển vị trí ngồi hay nhận chức

Những ngày không tốt như: ngày Dương công kỵ nhật, ngày Sát chủ, Nguyệt kỵ, Thọ Tử, Tam Nương, ngày Vãng vong, ngày Thiên Tai – Địa Họa… là những ngày cần phải tránh khi tiến hành làm việc trong đại. Quan niệm xưa cho rằng, đây là những ngày không may mắn, làm việc gì cũng khó khăn, gian nan hơn cả.

Tìm ngày tốt để tiến hành công việc

Khi xưa, việc lựa chọn ngày tốt đòi hỏi phải là người nắm được các kiến thức về phong thủy, tử vi, thiên văn địa lý, lịch vạn sự,… Điều này không phải ai cũng làm được, vì vậy mọi người thường tìm đến những chuyên gia trong lĩnh vực này, chẳng hạn như những nhà Nho, thầy phong thủy.

Thế nhưng ngày nay, việc chọn ngày tốt đã dễ dàng hơn rất nhiều với ứng dụng tra cứu ngày đẹp. Bạn đọc sẽ nắm được hết các thông tin bao gồm:

Ngày tháng Âm lịch, Dương lịch.

Ngày hoàng đạo, hắc đạo.

Giờ hoàng đạo để tiến hành chuyển văn phòng, chỗ ngồi và nhận chức.

Sao xấu, sao tốt.

Chuyển Văn Phòng Xem Ngày Tốt Xấu

Chuyển văn phòng nên xem ngày tốt để khởi tạo việc gì cũng hanh thông thuận lợi là điều quan trọng. Việc chọn được ngày tốt để di dời có ý nghĩa phong thủy lớn mong muốn đem đến một tương lại khởi đầu thuận lợi.

Nhiều người tin rằng, nếu tìm được ngày hoàng đạo đẹp để chuyển dọn văn phòng, công việc làm ăn tại địa chỉ mới sẽ có khởi đầu thuận lợi, gặp nhiều may mắn tài lộc và loại bỏ được những xui rủi không mong muốn. Cách xem ngày đẹp chuyển văn phòng khá đơn giản nên bạn sẽ không phải mất quá nhiều thời gian.

Ý nghĩa xem ngày tốt để chuyển văn phòng

Ngoài các thủ tục chuyển văn phòng thì thủ tục phong thủy cũng được rất nhiều người quan tâm. Bởi việc chuyển trụ sở cơ quan sẽ kéo theo rất nhiều sự thay đổi. Đó là các vị thần trông coi phù hộ, vượng khí hoặc ám khí của nơi công sở.

Chính vì thế làm sao xem ngày chuyển văn phòng làm việc tốt là một điều không thể xem nhẹ. Ngày đẹp để chuyển văn phòng mới sẽ thu hút nhiều may mắn. Giúp việc làm ăn được hanh thông, phù hộ. Ngược lại chọn phải ngày xấu theo quan niệm của nhiều người là sẽ dễ nảy sinh nhiều sơ sót, lo âu. Không chỉ thế, nếu chọn được ngày chuyển văn phòng đẹp thì bản thân chủ doanh nghiệp, các nhân viên cũng sẽ có tâm lý thoải mái hơn, tràn trề hy vọng về tương lai. Đó cũng là một trong những động lực thúc đẩy công ty phát triển.

Những yếu tố để chọn ngày tốt chuyển văn phòng

Xem ngày tốt dựa vào tuổi mệnh của lãnh đạo

Trong số hàng chục đến hàng trăm nhân viên của công ty thì người lãnh đạo giữ vai trò then chốt trong việc quyết định mọi vấn đề. Chính vì thế có thể chọn ngày chuyển phòng làm việc theo tuổi của người này. Và lưu ý quá trình chuyển nơi làm việc thì lãnh đạo cũng nên là người cúng lễ nhập trạch.

Chọn ngày hành Kim và hành Thủy

Kim tượng trưng cho tiền tài, Thủy gắn liền với ý nghĩa tài lộc (tiền vào như Nước). Vì thế theo quan niệm dân gian, khi làm việc lớn nên chọn những ngày có hành Kim hoặc Thủy để gặp nhiều may mắn, việc chọn ngày chuyển vị trí làm việc cũng không ngoại lệ.

Chọn ngày hoàng đạo chuyển văn phòng

Ngày giờ hoàng đạo là những khoảng thời gian tốt, được xem xét dựa vào nhiều yếu tố phong thủy. Trong năm 2020 này, nếu bạn có ý định chuyển nơi làm việc thì có thể tham khảo danh sách những ngày tốt chuyển văn phòng năm 2020 mà Saigon Express đã tập hợp sẵn ở cuối bài.

Loại trừ ngày xấu

Ngoài ra, để đơn giản hơn, bạn chỉ cần chọn ngày dời phòng làm việc bằng cách loại ra những ngày xấu trong tháng như: Dương công kỵ Nhật (mùng 5, 14, 23 âm lịch), Tam Nương (mùng 3,7,13,18,22,27 âm lịch), mùng 1 hoặc 15 âm lịch…

Nguyệt Kỵ (mùng 5, 14, 23 âm lịch hàng tháng)

Tam Nương (mùng 3,7,13,18,22,27 âm lịch hàng tháng)

Dương công Kỵ Nhật (các ngày 13/1; 16/2; 04/03; 01/04; 29/04; 29/05; 25/06; 23/07; 26/08; 16/09; 13/10; 10/11; 07/12 trong năm 2020 – tính theo dương lịch)

Chọn được ngày tốt giúp tâm lý của chúng ta thoải mái yên tâm hơn từ đó tránh được những điều không may như đổ vỡ, va chạm…Trường hợp bạn không yên tâm có thể tìm đến dịch vụ chuyển văn phòng trọn gói Taxi tải Thành Hưng. Với hơn 20 năm kinh nghiệm chúng tôi không những có kinh nghiệm trong việc chuyển dọn nhanh gọn mà còn nắm được những yếu tố phong thủy có thể hỗ trợ khách hàng chuyển văn phòng một cách tốt nhất.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Xem Ngày Tốt Chuyển Nhà, Chuyển Văn Phòng Tháng 8 Âm Lịch 2022 trên website Duanseadragon.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!