Đề Xuất 3/2023 # Các Toán Tử Trong Php # Top 8 Like | Duanseadragon.com

Đề Xuất 3/2023 # Các Toán Tử Trong Php # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Các Toán Tử Trong Php mới nhất trên website Duanseadragon.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Cú pháp sử dụng các toán tử trong PHP gồm các loại toán tử số học, toán tử so sánh, gán và toán tử điều kiện

Khái niệm về toán tử và phân loại toán tử PHP

Xem xét một biểu thức tính toán trong PHP ví dụ: 10 + 15, đây là phép cộng cho giá trị là 25.  Trong biểu thức đó các số 10, 15 gọi là toán hạng ký hiệu + chính là toán tử của phép cộng.  

Trong PHP có nhiều toán tử được phân loại thành 5 nhóm như sau:

Các toán tử số học

Giá trị $A:

Giá trị $B:

Toán tử Diễn tả Ví dụ + Phép cộng hai số $A + $B : 21 + 44 = 65 - Phép trừ $A – $B : 21 - 44 = -23 * Phép nhân $A * $B : 21 * 44 = 924 / Phép chia $A / $B : 21 / 44 = 0.47727272727273 % modulo : Phép chia lấy dư.Phần dư của phép chia hai số nguyên $A / $B : 21 % 44 = 21 ++ Phép toán tăng thêm 1 vào biến $A++ kết quả $A = 22 -- Phép toán giảm đi giá trị 1 $B– kết quả $B = 43

Ví dụ: Có đoạn mã nhúng PHP vào file html như sau:

<?php $a = 21; $b = 44; $c = $a + $b; $c = $a - $b; $c = $a * $b; $c = $a / $b; $c = $a % $b; $c = $a++; $c = $a--; Kết quả phép cộng: 65 Kết quả phép trừ: -23 Kết quả phép nhân: 924 Kết quả phép chia: 0.47727272727273 Phần dư phép chia: 21 Thêm một vào 21: 22 Giảm 22 đi 1: 21

Toán tử so sánh

Các toán tử so sánh trong PHP gồm có: == !=

Cách sử dụng các toán tử này được mô tả như bảng sau: Giả sử có hai số $C và $D với các giá trị thiết lập như sau:

Giá trị $C:

Giá trị $D:

Toán tử Diễn tả Ví dụ == So sánh bằng: true nếu hai toán hạng bằng nhau và false nếu khác $C == $D ≡ 11 == 81 ≡ false != So sánh khác: nếu hai toán hạng có giá trị khác nhau thì có giá trị true, giá trị giống nhau thì là false $C != $D ≡ 11 != 81 ≡ true So sánh lớn hơn: true nếu toán hạng thứ nhất lớn hơn toán hạng thứ hai So sánh lớn hơn hoặc bằng: true nếu toán hạng thứ nhất lớn hơn hoặc bằng toán hạng thứ hai So sánh nhỏ hơn: true nếu toán hạng thứ nhất nhỏ hơn toán hạng thứ hai So sánh nhỏ hơn hoặc bằng: true nếu toán hạng thứ nhất nhỏ hơn hoặc bằng toán hạng thứ hai $C 11

Ví dụ, có file HTML nhúng mã PHP như sau:

<?php $a = 11; $b = 81; if( $a == $b ){ }else{ } }else{ } if( $a < $b ){ }else{ } if( $a != $b ){ }else{ } }else{ } if( $a <= $b ){ }else{ }

Chạy code trên ra kết quả như sau (a = 11; b = 81):

a không bằng ba không lớn hơn ba nhỏ hơn ba khác ba không lớn hơn hoặc bằnga nhỏ hơn hoặc bằng b

Toán tử Logic

Các toán tử logic là: and or && !

Giả sử $A và $B là hai số bạn thiết lập giá trị của chúng như sau:

Giá trị $A:

Giá trị $B:

Lưu ý vì quy tắc chuyển đổi biến, trong biểu thức logic nếu một số khác không PHP tự động nhận biết đó là giá trị true, vậy $A = 97 là true; $B = 88 là true;

Toán tử Diễn tả Ví dụ and Toán tử và: true nếu hai toán hạng có giá trị true ($A and $B) ≡ (97 and 88) ≡ (true and true) ≡ true or Toán tử hoặc: true nếu một trong hai toán tử là true ($A or $B) ≡ (97 or 88) ≡ (true or true) ≡ true && Toán tử và: true nếu hai toán hạng có giá trị true ($A && $B) ≡ (97 && 88) ≡ (true && true) ≡ true Toán tử hoặc: true nếu một trong hai toán tử là true true ! Toán NOT (phủ định): true nếu giá trị là false false

Các toán tử gán

Các toán tử gán gồm: = += -= *= /= %=

Giá trị $A:

Giá trị $B:

Toán tử Diễn tả Ví dụ = Toán tử gán: Gán biểu thức bên phải của = vào biến bên trái $C = ($A + $B) kết quả $C bằng 185 += Toán tử công thêm: Công thêm vào biến bên trái += giá trị bên phải $C = 16; $C += ($A + $B) kết quả $C bằng 201 -= Toán tử trừ bớt: Bớt đi giá trị biến bên trái của -= một lượng bằng biểu thức bên phải $C = 66; $C -= ($A + $B) kết quả $C bằng -119 *= Toán tử nhân với: $A *= $B tương đương với $A = $A * $B $A *= $B kết quả $A bằng 8536 /= Toán tử chia cho: $A /= $B tương đương với $A = $A / $B $A /= $B kết quả $A bằng 1.1022727272727 %= Toán tử gán module: $A %= $B tương đương với $A = $A % $B $A %= $B kết quả $A bằng 9

Các toán điều kiện

Sử dụng cặp ký hiệu ? và : để có loại toán tử này. Xét biểu thức sau: $a ? $b : $c thì giá trị của biểu thức là $b nếu $a là true; và là $c nếu $a là false.

Ví dụ:

<? $a = 10; $b = 15; $c = ($a < $b) ? $a : $b; if ($a < $b) $c = $a; else $c = $b;

Từ PHP7 có thêm toán tử ??: Toán tử này là sự kết hợp của ?: và hàm isset()

<? $c = $a ?? $b; $c = isset($a) ? $a : $b;

Bói Toán Và Các Hình Thức Bói Toán Hiện Nay

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay với sự phát triển về khoa học công nghệ, nhắc đến bói toán người ta lại nghĩ ngay đến một thứ gì đó siêu linh, vô hình và đầy huyền bí. Con người không ngừng sự thu hút về suy nghĩ muốn giải mã tính cách bản thân, nắm giữ vận mệnh, đoán trước tương lai,…mà bói toán lại có thể giúp con người tìm hiểu những thông tin họ muốn biết qua những hình thức tâm linh.

Vậy bói toán là gì? Có những hình thức bói toán nào? Hi vọng những thông tin tới từ các “phù thủy” tại WeHelp sẽ giúp bạn hiểu được phần nào về hình thức siêu hình này.

Ngày nay, bói toán dường như đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống, mỗi khi đi đến một quyết định như cưới hỏi, làm ăn, xây nhà, chôn cất,… mọi người thường dựa vào bói toán để tìm kiếm sự đồng tình hay lời khuyên để thực hiện các công việc theo ý định ban đầu.

Bói toán có thể sẽ có nhiều định nghĩa khác nhau, nhưng tựu chung có thể hiểu đơn giản xem bói là tiến trình tìm hiểu câu trả lời cho những câu hỏi của người xem bói thông qua một hình thức hay nghi lễ, dựa vào các thông tin như: ngày, tháng, năm sinh; vân tay, chỉ tay,… hoặc các dấu hiệu (lá bài, hình dáng lá trà, giấc mơ,…).

2. Các hình thức bói toán hiện nay

Nói đến các hình thức bói toán có thể nhiều vô số kể, mỗi hình thức đều có đặc điểm và nét độc đáo riêng. Tuy nhiên, WeHelp sẽ chia các hình thức bói toán theo quan niệm của phương Đông và phương Tây.

2.1. Phương Đông

Xem tử vi: Tử vi được coi là một môn huyền học, dựa trên cơ sở triết lý Kinh Dịch cùng thuyết Âm Dương, Ngũ Hành, Can Chi. Theo đó sẽ dựa vào ngày tháng năm sinh (âm lịch), giới tính để luận đoán tính cách, vận hạn, hoàn cảnh diễn ra xung quanh.

Bói dịch: Cách xem bói toán này khá phổ biến ở trong chùa chiền, cách thức vô cùng đơn giản, thầm niệm câu hỏi trong đầu và tung đồng xu, hoặc gieo quẻ…Cách bói này không hoàn toàn chính xác mà thường là đưa ra lời khuyên để mình làm theo.

2.2. Phương Tây

Phương Tây thường sở hữu quan niệm vô thần, nhưng bên cạnh đó bộ môn bói toán, chiêm tinh huyền bí cũng không kém phần độc đáo.

Xem bói lá bài: Xem bói bài thường là bói bài Tarot , bài tây, , . Với các xem bói toán bằng bài Tarot, bài tây thường dùng để đưa ra lời khuyên, hướng dẫn và giải quyết vấn đề. Còn lại mang tính tiên tri nhiều hơn.

Chiêm tinh học: Bộ môn này thường gắn liền với các hành tinh, chòm sao trên trời, người phương Tây cho rằng sự di chuyển các tinh thể có thể gây ảnh hưởng đến tính cách con người, các sự kiện trong tương lai. Hình thức bói toán thuộc chiêm tinh học quen thuộc nhất với chúng ta có lẽ là Cung hoàng đạo (Horoscope)

Tealeaf (bói lá trà): Bói lá trà xuất phát từ phương Tây và được phát triển ra toàn thế giới. Các thầy bói, phù thủy thường dựa vào hình dáng của bã trà mà đưa ra lời tiên đoán. Đây là hình thức bói toán thâm sâu và cần nhiều thời gian, kinh nghiệm để có thể phán đoán chính xác kết quả bã trà mang lại.

Mỗi một hình thức bói toánđều mang những nét đẹp về văn hóa và có sự độc đáo riêng. Tuy nhiên không thể quá phụ thuộc vào những lời tiên đoán mà đánh mất đi niềm tin, ý chí và tinh thần của bản thân. Các hình thức bói toán chỉ nên mang tính chất tham khảo, gợi ý hoặc hướng dẫn để thực hiện cho mục tiêu của mình. Mong rằng với các thông tin từ các “phù thủy” tại sẽ giúp bạn hiểu hơn về bói toán và các hình thức xem bói thường thấy hiện nay.

Tất Tần Tật Về Các Kiểu Bói Toán

Chị em phụ nữ chúng mình thích xem bói, đàn ông cũng có người thích và để ý đến xem bói trong công việc, làm ăn, nhưng phần lớn tỉ lệ số người vẫn thua xa phụ nữ.

Vui xem bói, buồn cũng xem bói, chả có việc gì cũng đi xem bói cho có việc để chơi…

Đời sống con người thời hiện đại có quá nhiều vấn đề bất cập mà người ta cần phải quan tâm. Thế nên thay vì tìm đến bác sĩ tâm lý như ở phương Tây để giải tỏa căng thẳng, chúng ta tìm đến thầy bói để tâm sự

Bói thì có muôn vàn kiểu bói, mình liệt kê ra đây các phương pháp cơ bản nhất để làm cẩm nang cho các bạn khi đi xem bói, tránh bị ma tà quấy phá =)).

Mình không nói các ông thầy xem đúng sai ra sao, mà chỉ đề cập đến phương pháp và tất tần tật về các kiểu bói toán …..

1. Xem tử vi, tứ trụ (tử bình)

Thầy bói dùng các dữ kiện: Ngày – giờ – tháng – năm sinh của thân chủ để lập lá số và đoán tính cách, gia đình, vận hạn, các mối quan hệ của người ta trên đường đời.

Phương pháp này độ khả tín trong dự báo công việc cao và có khoa học.

2. Xem bói dịch

Thầy bói có thể dùng các dữ kiện ngày – giờ – tháng – năm sinh như ở trên để lập quẻ cuộc đời. Hoặc dùng quẻ giờ thân chủ đến để lập quẻ dự báo.

Một vài thầy bói cho rút thẻ, rút tăm hoặc là gieo xu để lập quẻ.

Phương pháp này độ khả tín trong dự báo công việc cao và có khoa học.

3. Xem tâm linh, chỉ tay

Thầy bói xem chỉ tay, bài tây, xem áo, xem gao, xem trầu cau thân chủ mang tới, cũng có thể không cần xem gì mà chỉ nhìn thân chủ thôi cũng ngồi nói vanh vách những điều thân chủ đang nghĩ trong đầu, đếm được nhà thân chủ có bao nhiêu người, từng đồ vật để ở vị trí nào khiến thân chủ sợ xanh mắt mèo

Độ khả tín: Thầy giỏi có thể xem được mồ mả gia tiên, nạp âm được đúng bệnh trong nhà thân chủ, nhưng phương pháp chưa chắc đã ổn vì đa phần là phải cúng, trấn tà…. Thầy lởm thì dọa cho con người ta sợ xanh mắt mèo và moi tiền (vd. Mai cô ra đường thể nào cũng tai nạn, phải làm lễ tạ mới ko sao).

4. Lên đồng

Cũng được xếp vào hàng xem tâm linh, nhưng thầy đồng gọi hồn người nhà và các “quan” lên để thân chủ hỏi chuyện, việc gia đình.

Độ khả tín: Như mục 3.

5. Phong thủy

Cũng được xem là xem bói, nhưng không phải cho người mà là cho nhà cửa của thân chủ, văn phòng, mồ mả, đất đai.

Xem cho nhà cửa, đất đai ở gọi là phong thủy dương trạch.

Xem cho mồ mả ông bà gia tiên, sang cát … gọi la phong thủy âm phần.

Phong thủy có nhiều phương pháp để xem, hơi phức tạp. Nhưng nói tóm lại là cái nhà không biết nói để trả lời là ông thầy xem đúng hay xem sai :))

Sơ qua thế thôi để anh/chị/em/bạn biết đường mà lần =))

Have fun.

Bài viết chia sẻ từ blog của em ạ.

http://www.zenmind.vn/tat-tan-tat-ve-cac-kieu-boi-toan/

Tử Vi, Bói Toán Không Có Trong Giáo Lý Nhà Phật

Xem tử vi, bói toán…đang là những hoạt động rất phổ biến. Con người tìm đến chuyện xem tử vi, bói toán… để tìm sự an tâm, tìm những lời khuyên hay cầu sự may mắn. Tuy nhiên theo quan điểm của Phật giáo, tử vi, bói toán không có trong giáo lý nhà Phật.

>>Những giáo lý Phật giáo nên đọc

Phật chỉ dạy về “xem bói” trong kinh Nhân Quả rằng: “Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị.”

Quan điểm Phật giáo về tử vi, bói toán

Trong kinh Chuyển Pháp Luân ngay sau khi Phật giác ngộ và kinh Di Giáo ngay trước khi Phật Niết-bàn, Ngài khuyên các đệ tử của Ngài là không nên xem bói toán, xem quẻ, xem tướng số…

Đạo Phật là đạo Giác, hay là con đường tới Giác Ngộ. Đức Phật là người đã giác ngộ, là người thầy dẫn đường cho chúng ta đạt tới giác ngộ. Ngài không phải là một vị thần linh tối cao, hay một đấng thượng đế toàn năng, sáng tạo và bất diệt. Ngài không ban phát ân huệ hay trừng phạt chúng sinh. Ngài có thể cứu giúp chúng sinh bằng cách chỉ dạy cho chúng sinh phương pháp tu hành để chuyển hóa nghiệp lực, thoát khỏi những khổ đau và đạt được niềm vui an lạc. Tuy bản thân Ngài đã giải thoát hoàn toàn khổ đau và đạt được niềm vui an lạc vĩnh cửu, nhưng Ngài không thể tu thay hoặc ban phép cho chúng sinh thoát mọi khổ đau và đạt được niềm vui an lạc.

Nhiều người cho rằng việc bói toán, tử vi, coi ngày giờ, ngũ hành,…là quan niệm của nhà Phật. Nhưng đó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Không có bất kỳ quyển kinh nào Đức Phật nói về cách xem tử vi, ngày giờ, vận mạng của con người trong tương lại hay quá khứ. Phật chỉ dạy về “xem bói” trong kinh Nhân Quả rằng:

“Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị.

Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị.”

Nghĩa là:

“Muốn biết nhân đời trước, hãy nhìn vào kết quả thọ báo hiện tại.

Muốn biết kết quả thọ báo của đời sau, hãy nhìn vào những tạo tác của hiện tại”.

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói: “Những hành vi tạo lỗi này do chính ta làm, không phải do nơi cha mẹ, bè bạn, hay người thân quyến thuộc, cho nên chính ta phải gặt hái kết quả đau khổ.”

Theo quan điểm Phật giáo thì vấn đề tai họa hay sung sướng, khổ đau hay bất hạnh, giàu có hay nghèo khổ đều do nhân thiện ác mà chúng ta gieo trồng từ nhiều đời sống trước rồi đời này hay đời sau chịu quả báo. Lại cộng thêm sự nỗ lực hay lười biếng trong đời sống hiện tại mà có thể thay đổi hoặc ảnh hưởng đến vận mạng của đời này hay đời sau. Do việc gieo nhân khác nhau trong đời trước mà tiếp nhận hoàn cảnh khác nhau trong đời này.

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói: “Những hành vi tạo lỗi này do chính ta làm, không phải do nơi cha mẹ, bè bạn, hay người thân quyến thuộc, cho nên chính ta phải gặt hái kết quả đau khổ.”

Cái gọi là hoàn cảnh cũng bao gồm cả di truyền của cha mẹ, bối cảnh văn hóa, văn minh, nuôi dưỡng và giáo dục, anh em, họ hàng, thầy bạn và đồng nghiệp. Tất cả đều ảnh hưởng đến vận mạng của cả một cuộc đời. Dù cho nhân tạo ra ở đời trước là xấu, dẫn tới hoàn cảnh hiện tại xấu nhưng hiện tại biến tu tập, làm nhiều việc thiện thành sẽ giúp phước báu sinh trưởng có thể chuyển hóa được vận mệnh.

Như thế thì tử vi bói toán đâu có ích lợi gì! Điều cần thiết là làm lành, lánh ác, thì nhân xấu ác sẽ tàn lụi, nhân lành sẽ nẩy nở xum xuê. Cho nên nhà Phật có câu:

“Khi trước gây nhân hiền, ác

Bây giờ đang lãnh thọ đây

Muốn biết tương lai sướng khổ

Cứ xem hành động lúc này”.

Phật Giáo quan niệm, con người không phải do một đấng nào đó tạo ra, có thể bị sai sử, bị thưởng phạt, cho sống hay cho chết. Người Phật tử không tin vào cái gọi là “định mệnh” an bài. Phật giáo cho rằng, sự vận hành biến hóa của vũ trụ và sự lưu chuyển của sinh mạng, là do nghiệp lực của chúng sinh tạo nên. Tiến trình nhân và quả không do một nhân vật toàn năng nào điều khiển và định đoạt mà do hành động qua thân, khẩu và ý của chúng ta hằng ngày. Đó là một định luật tự nhiên. Chúng ta trách nhiệm về những hành động chúng ta làm, thì chúng ta cũng phải gánh trách nhiệm về hậu quả của những hành động ấy.

“Nếu như ông thầy, bà bói biết được tương lai và quá khứ của bạn thì tại sao họ không dùng khả năng này để xoay chuyển cuộc đời của mình?”.

Việc chấp nhận ở đây không có nghĩa là tự mãn hay cam chịu với cái gọi là “Số Mệnh” an bài, bởi vì chúng ta có tự do làm thay đổi và khắc phục những sự việc hay kết quả mà chúng ta không ưa thích, chúng ta là chủ của mọi hành động và cũng chính là người sẽ kế thừa hậu quả của những hành động ấy. Chỉ cần sáng suốt khi tạo nhân, chịu khó chăm sóc tốt cho nhân tăng trưởng, thì quả chín ngon ngọt sẽ đến tay chúng ta một cách dễ dàng. Ðó là lý nhân quả, nếu chúng ta tin sâu và tin chắc lý này, chắc chắn sẽ không còn mê tín mà đi coi bói toán tử vi hay đi xin xăm cầu đảo.

Có bao giờ bạn thắc mắc rằng: “Nếu như ông thầy, bà bói biết được tương lai và quá khứ của bạn thì tại sao họ không dùng khả năng này để xoay chuyển cuộc đời của mình?”.

Phật tử cần cẩn trọng để không rơi vào hố sâu mê tín dị đoan

Phật tử nên trau dồi học hỏi thêm Phật pháp và đồng thời cũng gieo duyên lành với Tam Bảo. Và nhân đó, chư Tăng, Ni còn có thể giải thích cho Phật tử biết thêm về quy luật nhân quả. Nhờ đó, có nhiều Phật tử bước đầu chưa hiểu Phật pháp còn mê tín nhưng dần dần về sau, khi nghe chư Tăng, Ni giảng pháp và tìm hiểu học hỏi Phật pháp sẽ phát khởi Tâm Phật vào Tam Bảo và quy luật nhân quả. Trở lại với con đường chánh pháp, chánh tín.

Đối với việc xem tử vi bói toán, cũng như việc xin xăm cầu đảo là những việc làm có tính cách mê tín, không có chỗ đứng trong Phật giáo. Người Phật tử được khuyên bảo cẩn trọng đừng để rơi vào hố sâu mê tín dị đoan khiến tâm bị rối loạn bởi sự sợ hãi không cần thiết. Một thời tọa thiền hay niệm Phật hằng ngày giúp ích rất nhiều để tự thanh lọc tư tưởng bất thiện trong tâm. Tâm được thanh lọc tự động dẫn đến một thân thể trong sạch và khoẻ mạnh. Giáo pháp của Đức Phật là liều thuốc chữa khỏi các loại tâm bệnh này. Một phút giây tâm được tịnh là ngưng tạo bao nhiêu nghiệp, ngưng gieo bao nhiêu nhân xấu và xa bao nhiêu dặm khổ ải.

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy:

“Không trên trời, giữa biển,

Không lánh vào động núi,

Không chỗ nào trên đời,

Trốn được quả ác nghiệp.” (127)

Nếu như con người hàng ngày không làm các việc lành thiện, chỉ lo tạo tội, tạo nghiệp, trong cuộc sống đấu tranh giành giật, khi quả báo đến, không ai có thể tránh được, dù cho có lên non xuống biển hay trốn đi bất cứ đâu!

Minh Chính (Tổng hợp)

Bạn đang đọc nội dung bài viết Các Toán Tử Trong Php trên website Duanseadragon.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!