Đề Xuất 5/2023 ❤️ Bảng Giá Bạc Ngày Hôm Nay ❣️ Top Like

Giá bạc trực tuyến 24h trong nước ngày hôm nay

Theo khảo sát vào lúc 23:24 ngày 29/5/2023, thị trường bạc trong nước được giao dịch cụ thể ở các mức giá như sau:

Giá bạc Tp Hồ Chí Minh

Ghi nhận ngày 29/05/2023, vào lúc 22:36 , thị trường giá bạc tại Tp HCM được giao dịch cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 22:36 - 29/05/2023
Đơn Vị TínhMua Vào (đồng)Bán Ra (đồng)Chênh Lệch (đồng)
1 kgnannan0
1 ounce000
1 gram000
1 lượng (1 cây)nan nan 0
1 chỉ000

Giá bạc Hà Nội

Theo khảo sát vào lúc 23:24 ngày 29/05/2023, thị trường giá bạc tại Hà Nội được giao dịch cụ thể ở các mức giá như sau:

Cập nhật lúc 23:24 - 29/05/2023
Đơn Vị TínhMua Vào (đồng)Bán Ra (đồng)Chênh Lệch (đồng)
1 kgnannan0
1 ounce000
1 gram000
1 lượng (1 cây)nan nan 0
1 chỉ000

Website giá bạc hôm nay: giabac.org

Giá bạc thế giới trên sàn Kitco hôm nay

Khảo sát lúc 23:24 ngày 29/5 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế trên Kitco dao dộng trong 24h như biểu đồ như sau (đơn vị tính USD/oz):

Giá bạc

Thống kê giá bạc trong nước giao dịch trong 24h (quy đổi từ USD sang VND)

Khảo sát lúc 23:24 ngày 29/05 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế giao dịch bằng đồng Đô La Mỹ (USD) được quy đổi sang Việt Nam Đồng (VND) như sau: (giá quy đổi được tham khảo theo tỷ giá trực tuyến, giá chưa bao gồm các loại thuế + phí tại Việt Nam)

Cập nhật lúc 23:24 - 29/05/2023
Đơn Vị TínhGiá BánGiá Thấp NhấtGiá Cao Nhất
Đồng/Kg 17,494,190 17,493,735 17,631,224
Đồng/Ounce 544,130 544,116 548,392
Đồng/Gram 17,494 17,494 17,631
Đồng/Lượng 656,025 656,025 661,163
Đồng/Chỉ 65,603 65,603 66,116

Lịch sử giá bạc trong nước 90 ngày (quy đổi từ USD sang VND)

Khảo sát lúc 23:06 ngày 29/05 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế giao dịch bằng đồng Đô La Mỹ (USD) được quy đổi sang Việt Nam Đồng (VND) như sau: (giá quy đổi được tham khảo theo tỷ giá trực tuyến, giá chưa bao gồm các loại thuế + phí tại Việt Nam)

Cập nhật lúc 23:06 - 29/05/2023
NgàyGiá Bán (Đồng/Kg)Giá Bán (Đồng/Ounce)Giá Bán (Đồng/Gram)Giá Bán (Đồng/Lượng)Giá Bán (Đồng/Chỉ)
28/3/2023 17,623,000 548,127 17,623 660,863 66,086
29/3/2023 17,622,000 548,121 17,622 660,825 66,083
30/3/2023 18,049,000 561,399 18,049 676,838 67,684
31/3/2023 18,200,000 566,094 18,200 682,500 68,250
03/4/2023 18,108,000 563,217 18,108 679,050 67,905
04/4/2023 18,864,000 586,742 18,864 707,400 70,740
05/4/2023 18,811,000 585,076 18,811 705,413 70,541
06/4/2023 18,826,000 585,553 18,826 705,975 70,598
07/4/2023 18,828,000 585,603 18,828 706,050 70,605
10/4/2023 18,754,000 583,308 18,754 703,275 70,328
11/4/2023 18,887,000 587,465 18,887 708,263 70,826
12/4/2023 19,223,000 597,913 19,223 720,863 72,086
13/4/2023 19,471,000 605,615 19,471 730,163 73,016
14/4/2023 19,145,000 595,486 19,145 717,938 71,794
17/4/2023 18,909,000 588,149 18,909 709,088 70,909
18/4/2023 19,040,000 592,219 19,040 714,000 71,400
19/4/2023 19,115,000 594,557 19,115 716,813 71,681
20/4/2023 19,098,000 594,010 19,098 716,175 71,618
21/4/2023 18,947,000 589,309 18,947 710,513 71,051
24/4/2023 19,009,000 591,236 19,009 712,838 71,284
25/4/2023 18,880,000 587,242 18,880 708,000 70,800
26/4/2023 18,776,000 584,014 18,776 704,100 70,410
27/4/2023 18,800,000 584,749 18,800 705,000 70,500
28/4/2023 18,899,000 587,821 18,899 708,713 70,871
01/5/2023 18,852,000 586,367 18,852 706,950 70,695
02/5/2023 19,143,000 595,401 19,143 717,863 71,786
03/5/2023 19,301,000 600,329 19,301 723,788 72,379
04/5/2023 19,640,000 610,882 19,640 736,500 73,650
05/5/2023 19,347,000 601,770 19,347 725,513 72,551
08/5/2023 19,261,000 599,097 19,261 722,288 72,229
09/5/2023 19,317,000 600,833 19,317 724,388 72,439
10/5/2023 19,161,000 595,963 19,161 718,538 71,854
11/5/2023 18,247,000 567,536 18,247 684,263 68,426
12/5/2023 18,084,000 562,463 18,084 678,150 67,815
15/5/2023 18,167,000 565,048 18,167 681,263 68,126
16/5/2023 17,907,000 556,972 17,907 671,513 67,151
17/5/2023 17,913,000 557,148 17,913 671,738 67,174
18/5/2023 17,722,000 551,210 17,722 664,575 66,458
19/5/2023 17,986,000 559,427 17,986 674,475 67,448
22/5/2023 17,805,000 553,797 17,805 667,688 66,769
23/5/2023 17,688,000 550,160 17,688 663,300 66,330
24/5/2023 17,407,000 541,432 17,407 652,763 65,276
25/5/2023 17,152,000 533,493 17,152 643,200 64,320
26/5/2023 17,607,000 547,624 17,607 660,263 66,026